Yogastages

Yogastages

Yogastages zijn bestemd voor iedereen die wil ondergedompeld worden in de wereld van Yoga

Die wereld omsluit niet alleen de beoefening van Yoga, het woord "yoga" verwijst immers ook naar een stille zijnstoestand die we allen in ons dragen. Het beoefenen van yoga probeert die innerlijke stilte juist tot het bewustzijn te brengen. En met stil wordt niet "zwijgen" bedoeld maar eerder een toestand waarbij je vanbinnen ontspannen blijft, wat er ook uiterlijk gebeurt. Dat is trouwens wat je tijdens een yogahouding ook doet, je probeert te ontspannen ook al verkeert je lichaam in een gespannen houding.

Op yogastages nodigen we iedereen uit om dat stille bewustzijn in alle bezigheden, op elk moment, gade te slaan. Met andere woorden, zoveel mogelijk attent te blijven in wat er hier en nu plaatsvindt, om zo de innerlijke stilte te laten groeien, meer ruimte te laten innemen.

Naast het beoefenen van kundalini yoga en tantra yoga stellen we op deze stages ook andere activiteiten voor die in lijn liggen met het thema van de stage. Deze activiteiten vinden op het ene moment tussen jou en jezelf plaats dus eerder momenten van verinnerlijking, van voeling en verbinding met jezelf. Op andere momenten doen we ook dingen in groep of met twee. Beide zijn een manier om zonder oordeel stil te staan bij wat er in je omgaat en zo steeds meer te ontdekken wie je bent.

In Tantra is immers alles een gelegenheid om naar zichzelf, naar de ander, naar het leven en naar al wat leeft, toe te groeien. Het uiteindelijke doel van zowel Tantra als Yoga is het openen van je hart! om zo steeds meer en dieper te kunnen ontvangen wat elk moment je aanbiedt. Alle ervaringen op een yogastage reiken hier naartoe.

Yogastages zijn dus een innerlijke en uiterlijke reis, de ontdekking of herontdekking van stukken van jezelf, het meten van de temperatuur van je hart, het voelen van de energiegolven in en om je heen... Het is elke keer weer een kennismaking met de wijdte en rijkdom die deel uitmaken van jezelf, van de ander en van het leven in het algemeen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x