Tantra Yoga

Tantra Yoga

Tantra Yoga  is een vorm van yoga op punt gesteld door Jean-Jacques Rigou, oprichter van École du Tantra in Frankrijk.

Tantra Yoga begint met de beoefening van een korte serie kundalini yoga waarin je potentieel aan levensenergie wordt aangewakkerd en gekanaliseerd, gevolgd door 4 fases, waarvan de eerste 3 op een mantra.

Mantra's zijn lofzangen of dankbetuigingen die verwijzen naar iets groter dan jezelf. Tantra Yoga gebruikt mantra's uit alle religies of geloofsovertuigingen omdat er in elkeen van deze tradities heilige liederen worden gezongen. Mantra's behoren dus niet uitsluitend tot de Indische traditie. Ook hier in het Westen, binnen het Christendom bijvoorbeeld, bestaan er prachtige mantra's zoals Hallelujah, Gloria of Ave Maria. Tantra yoga tracht op deze manier tradities samen te brengen die oogschijnlijk uit elkaar liggen maar in essentie juist op éénzelfde lijn liggen.

Het beoefenen van tantra yoga creëert dus in eerste instantie verbinding met iets dat groter is dan jezelf en vervolgens ook met al wat je op het eerste zicht anders, onbekend of vreemd lijkt. 

De drie fases met een mantra bestaan uit een dansfase, een relaxatiefase en een meditatiefase. Alledrie op dezelfde mantra met een andere muzikale achtergrond. In de dansfase veruiterlijk je de mantra, je danst met gesloten ogen om zo de vrije, natuurlijke lichaamsbeweging volledig van binnenuit te laten ontstaan terwijl je je laat meedragen door de mantra. Bij het relaxeren verinnerlijk je de mantra, je neemt hem volledig in je op door je simpelweg open te stellen. Fase drie is een gezongen meditatie op de mantra.

Meditaties komen altijd op het einde van yoga omdat je eerst je lichaam en je mentaal zuivert waardoor er ruimte kan vrijkomen om te mediteren. Want mediteren is niets meer of minder dan ontvangen wat er is, maar om te kunnen ontvangen moet er vanbinnen ruimte zijn. En soms zit het hoofd zo vol of zijn de gemoedstoestanden zo hoog dat er weinig of geen ruimte is om te ontvangen. Het is te druk, te gespannen vanbinnen... Het beoefenen van yoga, het dansen, het relaxeren en het zingen helpen op progressieve wijze om de innerlijke ruimte vrij te maken waardoor je beschikbaar en receptief kan zijn om te ontvangen. En mantra's helpen hier enorm bij. Ze zijn net als yogahoudingen echte "cleaners", ze zuiveren en verheffen je energie. Zo ben je klaar voor de laatste fase van tantra yoga die bestaat uit een stille meditatie.

Tantra yoga is net als alle andere vormen van yoga een manier om verbinding te maken met je diepste Zelf, met je hart, met je Bewustzijn en met de Creatieve Energie overal in en om je heen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x