Wat is Therapie?

Wat is Therapie?

Therapie in Tantra is terug verbinding maken met je Zelf. Het is elke kloof dichten die er zit tussen jou en jezelf om zo te “helen”, om zo terug héél te worden.

Therapie is dus een manier om in contact te komen met je natuur, met je kern... met je hart! Zo kan de levensenergie die er ligt opgeslagen weer vrij stromen en je meevoeren in haar vaart. Eens de energie van je hart terug stroomt zijn liefde, bewustheid, vrijheid en creativiteit aan de orde van de dag.

Die verbinding maken met jezelf gebeurt in eerste instantie door van dichterbij te bekijken wat er nu in je zit en je levensenergie belemmert of afremt. Met welke angsten, onzekerheden, kwetsuren... worstel je? En welke overlevingsmechanismen heb je opgebouwd om je tegen al die vormen van pijn af te weren, die je vandaag ook afsluiten van je ware aard, van al wat werkelijk leeft en bruist in je? Want daar waar overlevingsmechanismen je ooit beschermden, vormen ze nu een bolster rond je hart.Zoals het woord het aangeeft, ze helpen je te overleven maar niet te leven!

In ieder van ons zit bagage, dat is een basisgegeven. En iedereen hanteert overlevingsmechanismen om hiermee om te gaan. Het grootste deel van al die ballast is onbewust waardoor het een nog grotere rem vormt omdat je er weinig of geen zicht op hebt. Je meent dan met je bewuste wil en verlangens je leven in een bepaalde richting te stuwen, toch resulteert het in iets volledig anders: je relatie met je partner loopt spaak terwijl je hem of haar graag ziet, je voelt je moe en verliest je motivatie terwijl er geen zichtbare reden voor is, je komt in een burn-out terecht terwijl je alles leek in de hand te hebben, je voelt je depressief terwijl je alles hebt om gelukkig te zijn, je bent constant angstig terwijl je rationeel wel beseft dat dat nergens voor nodig is... Hoe komt dat allemaal? Omdat het onbewuste natuurlijk veel meer van je leven bepaalt dan je bewuste.

Therapie is de mogelijkheid om je onbewuste te belichten, om er zicht op te krijgen en om het zo te verlichten. Je zorgt er dan voor dat de impact van je onbewuste op je leven minder groot wordt, waardoor je een leven kan creëren dat werkelijk op je lijkt of dat het beste beantwoordt aan wat je ervan had verwacht of gewenst. In praktijk ga je dan oude, geconditioneerde patronen en schema’s doorbreken zodat er ruimte vrijkomt voor wat onbekend en nieuw is in je.

De grootste focus in therapie gaat dus naar jezelf en nog specifieker naar hoe jij je verhoudt tegenover jezelf. Want ook al beleef je moeilijkheden buiten jezelf zoals op je werk of in je relaties, je problemen zijn slechts de weerspiegeling van waar je onbewust drager van bent alsook van de kwaliteit van de relatie die jij onderhoudt met jezelf.

Verlatingsangst, afwijzing, vernedering,... alle vormen van pijn zijn proportioneel aan hoezeer je in liefde staat met jezelf of niet. Als je jezelf niet graag ziet, gaat afwijzing door de ander een veel grotere impact hebben op jou als wanneer je jezelf wel liefhebt. Op dezelfde manier is verlatingsangst pas groot wanneer je volledig afhankelijk bent van de ander voor je geluk. Als je je van binnenuit kan gelukkig voelen, zal die angst vanzelf minderen...

Dus, wat er werkelijk wordt gedaan in therapie, is de verhouding met jezelf verbeteren. Het is de liefde naar jezelf toe terug doen stromen m.a.w. het openen van je hart naar jezelf toe. Dit betekent schuld, schaamte en zelfoordeel uit de weg ruimen omdat ze als vergif zijn voor je ontplooiing. Ze blokkeren immers alle liefdevolle gedachten of gevoelens over jezelf! En dus zolang zij je leven beheersen kan je je onmogelijk echt gelukkig voelen.

Wat er dan gebeurt, is dat je je geluk gaat zoeken doorheen iets anders dan jezelf. Je wordt dan vaak zeer afhankelijk van hoe mensen naar je kijken, hoe ze tegen je spreken, hoe ze met je handelen... Eigenlijk krijgt “de ander” dan enorm veel macht over je en dat kan nergens goed voor zijn. Want hoe meer invloed de ander heeft over hoe jij je voelt, hoe meer problemen het teweeg brengt binnen je relatie met die ander, omdat hij of zij niet heeft gereageerd zoals jij het nodig achtte of hoe je had verwacht. En hetzelfde geldt natuurlijk voor die ander...

Jezelf dus niet graag zien brengt conflicten teweeg tussen jezelf en je omgeving. Verander de verhouding met jezelf en de relatie met anderen en met het leven verloopt vlotter.

Een ander aspect van therapie in Tantra is dat pijn op zich geen rem is als je ernaar kijkt en er iets mee doet, als je ermee aan de slag gaat. Pijn houdt je gevangen indien je ervan wegloopt, indien het verdrongen blijft, indien je het vermijdt of indien je het compenseert in plaats van het te transformeren! Pijn is immers energie die simpelweg de andere richting kan worden ingestuurd. Dan recupereer je de energie die erin vastzat. In therapie leer je je pijn toelaten en vervolgens aanvaarden. "Aanvaarden wat er is en hoe het is” is één van de belangrijkste sleutels bij het dichten van de kloof tussen jou en jezelf.

Om pijn te aanvaarden moet je er begrip voor opbrengen. Als je je woede of verdriet wegstopt kan het niet helen, dan keer je als het ware een lijdende persoon de rug toe. Kan die persoon zich dan beter voelen? Nee, zo lukt dat niet, die persoon heeft begrip, aandacht, liefde, respect,... nodig. Precies dat is wat er met jou in therapie gebeurt, er wordt ruimte gegeven aan je pijn waardoor je het stilaan kan toelaten, aanvaarden, en helen.

Hoe meer delen van jezelf door jou kunnen gezien, gehoord, begrepen en erkend worden, hoe meer “heel” je wordt, hoe meer je heelt. Het is alsof je jezelf terug toenaait, dat je alle stukjes die je van jezelf had afgesplitst terug bijeenbrengt. Dan kan de creatieve liefdesenergie in je opnieuw vrijuit stromen waardoor je dingen gaat voelen, bedenken, ervaren, beleven, doen, maken, zeggen, verlangen, creëren... die goed voor je en je omgeving zijn. Want die energie trilt op liefde en als je met haar meetrilt, dan geef je aan jezelf, aan je omgeving, aan de aarde, aan de wereld om je heen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x