Relatietherapie

Relatietherapie

Relatietherapie of koppeltherapie is bestemd voor partners die allebei de behoefte en de motivatie voelen om te "werken" aan hun relatie en/of relatieproblemen.

Met "werken aan" wordt in eerste instantie bewustmaking bedoeld. Je wordt immers bewust van hoe je eigen (onbewuste) kwetsuren inhaken op de (onbewuste) kwetsuren van je partner waardoor dit allerlei spanningen, conflicten en/of frustraties veroorzaakt.

M.a.w. alle mogelijke vormen van relatieproblemen verwijzen rechtstreeks naar innerlijke kwesties bij beide partners die tot dan toe onbewust en dus onbelicht zijn en dankzij de relatie "wakker worden", dus tot het bewustzijn komen, en hierdoor ook klaar zijn om herkend, bewerkt en verwerkt te worden.

Zo kan je dus elk relatieprobleem bekijken als een manier om eigen kwetsuren te identificeren en te genezen en zo de kwaliteit van de relatie met jezelf en met de ander te verbeteren. Deze lectuur van relatieproblemen stelt alles al meteen in een positief daglicht, deze zijn er immers niet voor niets! Als je ermee aan de slag gaat, kunnen ze een opportuniteit zijn om binnen de relatie te groeien, samen met elkaar en ook elkeen apart.

In relatietherapie wordt ook duidelijk dat je partner de spiegel is van jezelf. Je kijkt naar je partner en naar wat je met hem/haar beleeft doorheen een bril of een filter die gemaakt is vanuit je eigen conditioneringen, vanuit onbevredigde behoeften, kwetsuren, angsten, onzekerheden... In één zin, vanuit je eigen verhaal. Deze filter is dus totaal subjectief en geeft dan ook een vorm en kleur aan wat er in de relatie gebeurt dat ook subjectief is. Je partner doet aan de andere kant hetzelfde en deze twee subjectieve werkelijkheden zijn beide "waar" binnen de eigen leefwereld maar zijn daarom niet "waar" in de leefwereld van je partner.

Het niet overeenstemmen, het niet begrijpen en/of het niet toestaan van elkaars leefwerelden is wat zeer vaak spanningen teweegbrengt in een relatie.

In relatietherapie worden beide leefwerelden geïdentificeerd en naast elkaar gelegd opdat elkeen beter zichzelf alsook de ander kan leren begrijpen. Je begint te zien dat je dingen interpreteert doorheen een filter en dat je partner precies hetzelfde doet. Doorheen begrip van elkaars filter kan de liefdesstroom tussen beide partners terug vrijer stromen.

Maar natuurlijk is het zo dat subjectieve filters ingebed zijn in innerlijke kwetsuren, onzekerheden, angsten enz. en dat die filters eerst moeten worden "schoongemaakt" opdat je perceptie van de ander en van wat er tussen jou en de ander speelt daadwerkelijk kan veranderen en dat er minder negatieve lading op zit.

Daarom maakt een individueel therapeutisch proces (Individuele therapie) ook deel van relatietherapie. Je kijkt elkeen apart naar je eigen "stuk" en naar hoe dit stuk je beleving en perceptie van wat er met je partner speelt, beïnvloedt en vorm geeft. 

Vervolgens vinden om de zoveel tijd sessies plaats met beide partners om te kijken wat er al is verbeterd en hoe.

Het hele relatietherapeutische proces is een proces van verantwoordelijkheid beginnen dragen over je eigen inbreng in het gezamelijk probleem. Dit doen we niet vanuit een gegeven van schuld of fout ("'t is mijn of zijn/haar fout" of "ik of zij/hij doe(t) het verkeerd") maar integendeel vanuit het gegeven dat juist niemand schuldig, fout of verkeerd is maar dat het wederzijdse verhaal en de negatieve lading van beide verhalen aan de oorsprong liggen van het probleem. En niemand kan zichzelf verwijten kwetsuren in zich te dragen...

Je kan ze alleen maar bewust identificeren en vervolgens stilaan helen... Zie Individuele therapie en Groepstherapie.  

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x