Individuele therapie

Individuele therapie

Individuele therapie verloopt in sessies van één uur waarbij jij en de therapeut stilstaan bij wat je in jezelf en in je leven ervaart en voelt. Het is voor even de blik inwaarts keren terwijl deze bij de meesten en het grootste gedeelte van de tijd naar buiten is gericht, naar wat je moet doen en naar hoe je het moet doen. Zo blijft er vaak weinig of geen tijd meer over om gewoon te voelen en gewaar te worden wat er zich hier en nu vanbinnen afspeelt. 

Het leven vindt hier en nu plaats en dus beginnen we de sessies hiermee, we geven ruimte aan het huidige moment.

Aan de hand van de bewuste materie, informatie, levendige stof die hieruit voortvloeit gaan we kijken naar wat dat over jou vertelt. Vanuit Tantra, spreekt alles wat je beleeft over jou en over wat je kan begrijpen over jezelf om verder te groeien en om je te bevrijden van je problemen, zorgen of pijn.

Problemen oplossen of jezelf bevrijden van pijn is binnen Tantra dus niets meer of minder dan groeien, van binnenuit groeien. Dus, elk probleem en elk pijnstuk is er ook in je leven om je te doen groeien!

En groeien kan niemand anders dan jij zelf doen. Ook niemand kan je ertoe verplichten of dwingen want groei gebeurt op een volledig natuurlijke wijze als je klaar bent om je werkelijk naar jezelf toe te openen. Want om te groeien moet je van dichtbij durven kijken naar je pijn of problemen en dit kan soms confronterend zijn omdat je misschien gewoon bent om ervan weg te kijken, om het te vermijden of om het weg te stoppen of te relativeren. Op die manier stopt als het ware de "spontane" groei want pijn kan uitsluitend afnemen en groei opnieuw in gang schieten wanneer je je pijnstukken leert te ontvangen en aanvaarden in plaats van ervan weg te lopen. M.a.w. je hart openen naar je eigen pijn toe, bereid zijn om het toe te laten en op te vangen, net zoals je met een gekwetst kind zou doen, daar gaat het in individuele therapie om.

Pijnstukken of problemen in jezelf hebben immers altijd te maken met het zogenaamde "gekwetste innerlijke kind" in je. En zoals alle gekwetste kinderen, met grote of kleine letstels, heeft ook jouw innerlijke kind liefdevolle aandacht en zorg nodig om de pijn te stillen. En niemand kan dit beter geven dan jij zelf omdat niemand anders dan jij het best je eigen pijn kent en begrijpt.

De therapeut is er dus absoluut niet om iets in jou te genezen, op te lossen of toe te voegen maar eerder om je te begeleiden naar de genezer of heler in jezelf, wie niemand meer of minder is dan je eigen hart en diens vermogen om (je) werkelijk zonder oordeel en verwachtingen te ontvangen. Op deze manier kunnen alle vormen van pijn letterlijk "opgelost" worden, opgeslorpt door je eigen hart. 

Maar om dit vermogen terug te vinden is soms hulp nodig omdat allerhande kwetsuren, aangeleerde patronen, overlevingsmechanismen en andere conditioneringen je ervan afsluiten en dit ook het vaakst onbewust. Wat eigen is aan het onbewuste is dat je er geen zicht op hebt omdat je er juist "in" zit. Tijdens individuele therapie wordt die onbewuste materie bewust gemaakt zodat je de geconditionneerde schema's die je hart gevangen houden kan beginnen loslaten of doorbreken. Langzamerhand krijgt je hart terug de ruimte, kan het als het ware terug ademen, simpelweg omdat we datgene dat als een omhulsel eromheen lag procesmatig hebben weggehaald.

Dit hele proces van bewustwording en heling kent een eigen ritme voor elkeen naargelang de rijpheid van de persoon in kwestie. En met "rijpheid" wordt geen waardeoordeel geveld... Elk ritme van elke persoon is immers volledig juist omdat we een zogenaamd natuurlijk groeiproces niet kunnen afdwingen zoals ik eerder zei. Men kan gewoon de weg openleggen opdat alles klaar ligt om de sprong in het hart te wagen...

We doen dit ook hand in hand met het leven zelf! Alle ervaringen die je uit je dagelijkse leven meebrengt naar een individuele sessie worden volledig "gebruikt" en ingezet om steeds bewuster te worden van enerzijds de sluiers om je hart als anderzijds je hart zelf. M.a.w. respectievelijk "duisternis" en "licht" in je worden op simultane wijze bewust gemaakt waardoor de weg naar je hart toe steeds duidelijker wordt omdat je perceptie continu wordt aangescherpt.

Naast therapeutische tools vormt de therapeutische relatie tussen therapeut en patiënt het kader waarbinnen dit proces kan plaatsvinden. De therapeut hanteert hierbij ook een welbepaalde deontologie om het groeiproces van de patiënt aan de ene kant zo veel mogelijk te stimuleren en te ondersteunen en aan de andere kant zo weinig mogelijk te verstoren.

Dit alles samen maakt van individuele therapie een rijkgevulde ervaring, een avontuurlijke reis binnen jezelf doorheen allerlei obstakels en uitdagingen om uiteindelijk terecht te komen in een rustig en vredevol plekje in jezelf waar je alles vanop een afstand kan aanschouwen en beleven zonder slachtoffer te worden van je eigen conditionneringen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x