Groepstherapie

Groepstherapie

Met groepstherapie worden Tantrastages bedoeld.

Tantrastages zijn er voor iedereen. Je hoeft niet speciaal "spiritueel" te zijn of bezig met "energie" en dergelijke om te kunnen deelnemen aan een tantrastage.

Tantra vertrekt juist vanuit de idee dat we allen gelijk zijn, de levenskracht stroomt door iedereen en dus heeft elkeen zijn plaats en waarde temidden van anderen.

Maar dit basisgegeven is wat, als individu, niet altijd zo simpel is om op elk moment te voelen. Allerlei vormen van onzekerheid en angsten spelen ons parten waardoor gevoelens van minder - of meerwaardigheid vaak voorkomen. Vergelijking met anderen is voor velen een dagelijkse bezigheid die je belet om je werkelijke waarde te voelen, om je naar jezelf en anderen te openen ook, en om je "juiste" plaats tussen anderen te voelen en dan ook in te nemen. Deze plaats zijnde noch boven noch onder de ander.

Op Tantrastages bevind je jezelf in groep en vaak beangstigt dit juist mensen maar waarom eigenlijk?

Omdat de 5 basiskwetsuren verlating, afwijzing, onrechtvaardigheid, vernedering en verraad, die aan de oorsprong liggen van alle andere vormen van problemen of pijn, oogschijnlijk! gelinkt zijn aan de ander. De idee om je dus in een groep te begeven, omringd door anderen, wakkert alle angsten aan, die van ver of van dichtbij met deze basiskwetsuren te maken hebben.

Maar het is niet door de ander of de groep te mijden dat je angsten of kwetsuren zich kunnen oplossen. Dit omdat ze in werkelijkheid niets met de ander te maken hebben, ook al beleef je het natuurlijk wel zo. Ze hebben integendeel te maken met de kwaliteit van je verhouding met jezelf, met hoezeer je in jezelf, in je kracht staat verankerd. M.a.w. hoe dichter je bij jezelf/bij je hart staat, hoe minder de ander je gemoedstoestanden kan beïnvloeden of bepalen. Of hij/zij je nu afwijst of in de steek laat... Als je diep in je Zelf/je hart zit heb je respectievelijk de erkenning of de nabije aanwezigheid van de ander niet werkelijk nodig.

Door de groep of de confrontatie met de ander te vermijden blijven je problemen dus onveranderd. Daarentegen door deze confrontatie wel aan te gaan kan er iets omkeren. Het is deze wetenschap die op tantrastages wordt benut en in een welbepaald kader gegoten (zie Tantrik Energy).

Aan welke confrontaties kan je je verwachten?

Ten eerste ontmoet je op Tantrastages mensen van alle horizonten, sommigen staan dicht bij je dagelijkse leefwereld en anderen staan er mijlen ver van verwijderd. De blootstelling aan dit brede kleurenpalet opent stilaan deuren in je hart. Je begint jezelf te herkennen in de ene of in de andere of in allemaal, je vooropgestelde oordelen verdwijnen één voor één, je voelt je niet meer alleen of abnormaal met je probleem of zorg, je ziet de unieke schoonheid van iedereen... En zo wordt je stilaan gewaar dat er een diepere verbinding kan bestaan dan die via gemeenschappelijke kennis, interesses of bezigheden. Er bestaat een verbinding van gelijke tot gelijke, van mens tot mens en deze vindt plaats in je hart.

Toegang krijgen tot je hart, daar gaat het op Tantrastages over...

We doen dit samen. Het is omdat de ene zijn hart opent dat de andere dat ook begint te doen en zo opent uiteindelijk iedereen elkaar, zonder dat dit geforceerd of verplicht wordt. Integendeel, alles gebeurt op een zeer spontane, natuurlijke wijze omdat in het opgestelde kader de eigenheid en vrijheid van iedereen worden gerespecteerd.

En met "je hart openen" wordt niet persé iets extatisch bedoeld, het is gewoon tonen wat er zit. Of het nu pijn is of vreugde, alles is welkom want alles wordt getolereerd. Maskers worden dus afgezet en dat werkt bevrijdend en genezend omdat zij diegene zijn - en niet 'de anderen'! - die ons gevangen houden in de verschillende vormen van pijn (zie hierboven basiskwetsuren).

Op Tantrastages functioneert de groep dus werkelijk als genezend orgaan, iedereen helpt zichzelf en elkaar om zich te bevrijden van al wat belemmert of pijnigt. De groep is de krachtigste "genezer" die er is omdat de liefdevolle kracht, energie, bron, intelligentie,... noem het zoals je wil, die doorheen een hele groep personen stroomt natuurlijk krachtiger is dan doorheen één enkele persoon. Breng mensen samen en je verzet bergen. Dit geldt zo voor fysieke arbeid maar ook wanneer het kwesties van het hart, van de psyche of van de ziel betreft. De liefdevolle kracht die werkzaam is doorheen alles en iedereen wordt dan tastbaar en voelbaar en zorgt voor diepe genezing.  

Wat je dan terug meeneemt naar huis is dat stukje liefde, vrijheid, bewustheid of creativiteit dat je hebt teruggewonnen. Dit stukje verheldert je perceptie zowel naar buiten toe als naar binnen toe! Want een hart met meer vertrouwen voelt veel vrijer en blijer aan dan een afgeschermd hart gevuld met angst en achterdocht.

Mirakels bestaan natuurlijk niet maar elke Tantrastage is als een deeltje van jezelf, van je hart dat je terugvindt. Als Tantra de hele weg naar je Zelf voorstelt, dan zijn Tantrastages als richtingaanwijzers op die weg.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x