Witte Tantra

Witte Tantra

Het ritueel van Witte Tantra vormt de essentie van het beoefenen van kundalini yoga. Het is een zeer krachtig ritueel dat de creatieve levensenergie in je zuivert en bevrijdt daar waar ze vastzit in de verschillende dimensies van jezelf (lichamelijk, emotioneel, psychisch en spiritueel).

Het is moeilijk om Witte Tantra te beschrijven omdat het een zeer intieme, persoonlijke ervaring betreft die elke keer weer anders is. Je weet dus nooit op voorhand wat je gaat beleven en wat het in je zal teweegbrengen. Dit is waar op het moment zelf maar geldt ook nog voor de dagen, weken of zelfs maanden die erop volgen omdat een Witte Tantra-sessie een zeer ingrijpende ervaring is die als het ware doorzindert tot in de diepste lagen van jezelf.

Zo kan het je bevrijden van allerhande karma, van diep gewortelde identificaties en patronen die je gevangen houden en je creatieve energiestroom belemmeren. Eveneens kan het de kundalini energie in je wakkermaken en je bewustzijn en hart openen waardoor je perceptie van jezelf en wat je omringt een transformatie ondergaat. 

Witte Tantra-sessies worden vandaag uitsluitend geleid door Jean-Jacques Rigou, de oprichter van École du Tantra in Frankrijk. Hij heeft deze techniek doorgekregen van Yogi Bhajan, de Indische Meester die in de jaren '70 kundalini yoga naar het Westen bracht.

Zoals het woord "Witte Tantra" aangeeft, gebeurt dit ritueel in het wit. Wit is de oplossing van alle kleuren en duidt hiermee op het pure licht of de pure energie die we in essentie zijn, en die met het beoefenen van kundalini yoga en de Witte Tantra rituelen tot het bewustzijn kan komen.

Concreet vindt een Witte Tantra-sessie plaats in rijen van paren die rechtover elkaar in kleermakerszit zitten. De paren bestaan liefst uit man-vrouw, met dus alle vrouwen op éénzelfde rij en alle mannen op de rij hier tegenover. Je raakt zowel je partner alsook je linkse en rechtse buur aan met je knieën. Zo is iedereen met elkaar verbonden wat de doorstroming van de energie des te krachtiger maakt.  

Vervolgens voer je samen met je partner een aantal oefeningen uit in een bepaalde lichaamshouding en houding van armen of handen, die vergezeld zijn van een specifieke ademhaling. Dit alles terwijl je elkaar blijvend in de ogen aankijkt. 

Deze "setting" zorgt voor een hereniging van het vrouwelijk en mannelijk principe in jezelf alsook tussen jou en de ander. Het herstelt eveneens de "heilige" connectie die er bestaat tussen je seksualiteit, je hart en je geest waardoor er een diepe zielscommunie kan plaatsvinden tussen jou en je Witte Tantra-partner.

Een Witte Tantra-sessie is een mooi ritueel om als koppel te beleven omdat het eventuele "parasieten" kan weghalen die de liefdesstroom in de relatie belemmeren of om elkaar op een dieper niveau te ontmoeten. Maar je kan het ook beleven met iemand dat je absoluut niet kent. Diepe verbinding voelen kan immers met iedereen, het is een kwestie van openstellen naar jezelf toe en zo ook naar de ander.

Sowieso is Witte Tantra een prachtige oefening om te zien en te ervaren dat de persoon die voor je zit een perfecte spiegel is waarin je jezelf kan waarnemen. Zo gebeurt het vaak dat de ene partner het gedeelde ritueel op een volledig andere manier beleeft dan de andere partner. Beide percepties zijn immers volledig ingebed binnen een eigen leefwereld. Zo betekent verbondenheid dus niet persé dat de ervaringen gelijk lopen maar integendeel, het is het tolereren van elkaars anderszijn. En dit gegeven op zich opent deuren in je hart... 

Witte Tantra-sessies vinden gedurende het hele jaar op verschillende plekken en momenten in Europa en elders plaats, maar er is één groot winterritueel dat doorgaat in Blois (Frankrijk) en één zomerritueel in École du Tantra zelf in Juillac (bij Bordeaux). Zie Agenda voor data.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x