Wat is Tantra?

Wat is Tantra?

Tantra is een weg.

Tantra stelt je een weg voor om te herontdekken wie je diep vanbinnen bent.

Wie ben je boven je conditioneringen uit, boven al wat je hebt geleerd en van jezelf kent? En wat is er nodig om je terug naar je innerlijke, onaangetaste kern te brengen?

Tantra probeert beide vragen te beantwoorden zonder definitieve en dus beperkende antwoorden te geven want tantra verkondigt geen enkele absolute waarheid. In die zin, onderricht tantra jou helemaal nergens in!

Tantra volgt het Leven omdat ze haar beschouwt als de beste onderwijzer. Het leven draagt alles in haar, zegt Tantra, en daarom moet je bij haar terecht om alles te leren en zo tot volle bloei te komen.

Maar hoe zorg je er nu voor dat het leven je leraar wordt? Hoe luisteren naar haar? Hoe haar ook te vertrouwen om je vervolgens aan haar over te geven als een kind aan zijn mama?

Hiermee heeft de huidige mens het moeilijk want als hij naar het leven kijkt, ziet hij zoveel leed, geweld en miserie dat het hem onmogelijk lijkt de goedwillige boodschappen van het leven te zien, laat staan ze te begrijpen. Hoe kunnen oorlog, haat, onverschilligheid, onwetendheid, afgunst, machtsmisbruik... een betekenis in zich dragen? De mens is op een punt gekomen dat hij eerder het leven vreest en zich ervan afschermt dan zich aan haar over te leveren.

Het grote levensspel lijkt verdwenen te zijn... en zonder spel zijn er ook geen spelers meer!

Tantra stelt voor om de afstand tussen jou en het leven te verkleinen, om haar partituur beter te leren lezen en vertalen, waardoor je de boodschappen die zij onophoudelijk doorheen al je ervaringen tracht over te brengen, beter kan begrijpen en ontvangen.

Het leven probeert immers constant waarheden of inzichten aan het licht te brengen die noodzakelijk zijn voor je groei. Zowel negatieve als positieve ervaringen hebben hierbij hun functie, beide zijn zeker even belangrijk.

Als boodschappen erg negatief worden, in je eigen leven of op grootschalig vlak, dan is het hoog tijd dat respectievelijk jij en de mensheid proberen te begrijpen welk essentieel inzicht het leven hiermee tot het bewustzijn probeert te brengen. Want niemand anders dan jij zelf creëert je eigen leefwereld, net zoals we allen de wereld scheppen waarin wij samenleven. Dit gegeven maakt ons dus ook volledig verantwoordelijk voor eventuele positieve veranderingen.

In Tantra zijn "negatief" en "positief" dus niet tegenstrijdig aan elkaar. Het is wat je ermee doet dat essentieel is! ALLES spreekt immers over ons en als we aan de slag gaan met al wat het leven ons probeert duidelijk te maken, kunnen we schijnbare negatieve zaken transformeren tot positieve zaken. Negatieve zaken kunnen door ons bewerkt en verwerkt worden waardoor er niets meer van overblijft omdat we ze simpelweg tot iets positiefs hebben ontwikkeld! Dit is precies hoe alles in de natuur werkt en wat alle andere levende wezens van deze planeet doen, dus waar wachten wij nog op?

Tantra nodigt ons zo ook uit om, net als het leven zelf, te blijven voortbewegen en ons niet vast te klampen aan het positieve of aan het negatieve. Dit zou onze groei beperken of belemmeren en het zou alle levendigheid eruit halen! Beweging en transformatie zijn basisgegevens in het leven en zo dus ook in Tantra.

Om zich niet vast te klampen en te leren loslaten is bewustzijn nodig want je houdt je vast aan - of blijft gevangen in steeds dezelfde zaken omwille van onbewuste identificaties en conditioneringen. En deze kunnen zeer krachtig zijn omdat ze al zo lang in jou liggen verankerd maar hoe bewuster je ervan wordt, hoe minder macht ze over jou en je leven krijgen.

Tantra tracht dus je bewustzijn te wekken en je te verheffen boven je conditioneringen uit. Maar ook hiervoor wordt het leven ingeschakeld. Zij fungeert als spiegel waarin je jezelf kan beginnen waarnemen. Doorheen ervaringen probeert het leven je te wijzen op je schema's en op hoe ze te overstijgen. Ze geeft feilloos aan wat er te genezen valt, wat je moet loslaten, moet stoppen, verder doen, verbeteren, oplossen, ontvangen, weigeren... Ze zegt écht alles wat er te doen valt om verder te groeien.

Daarom is het noodzakelijk om steeds aandachtiger naar haar te luisteren en om haar steeds dieper in jezelf te ontvangen. Om hiertoe te komen is openheid en receptiviteit nodig en dat is een hele weg... Tantra is precies die weg!

Je openen en receptief opstellen betekent niets meer of minder dan je hart openen want 't is met je hart dat je kan luisteren en ontvangen. En een hart opent zich niet in één dag, elk hart doet dat op haar eigen ritme omdat je dat ook niet met je hoofd beslist. Je hart openen is een kwestie van rijping net zoals een vrucht zowel tijd als de juiste ingrediënten nodig heeft om tot volgroeiing te komen.

Op dezelfde manier moet je hart eerst goed gevoed worden met die elementen die ze nodig heeft om zich terug naar het leven toe te openen. En het basisingrediënt hierbij is opnieuw "luisteren". En luisteren naar je eigen hart doe je wanneer je begrip en liefde voelt voor wat je beleeft en voor wie je bent. En wanneer je zelfoordeel, schuld en schaamte uitschakelt. Niet door ze te veroordelen maar integendeel door te begrijpen van waar ze komen en wat ze over jou zeggen.

Naar jezelf beginnen kijken en luisteren met liefdevolle ogen en oren, dat is de boodschap van Tantra.

Deze weg naar openheid kan lang en soms ook moeizaam zijn omwille van de hart"letsels", maar het is ook een weg vol avontuur en verrassingen. Tantra nodigt ons immers uit om ten volle te proeven en te smaken van al wat het leven op alle vlakken te bieden heeft.

"Hou je niet meer in en durf!", zegt Tantra, ga naar wat je inspireert of toeroept en geniet er met volle teugen van, met je zintuigen helemaal alert en wakker, zodat je alle vruchten kan plukken uit je ervaringen. Laat je dus gaan maar hou de ogen van het bewustzijn wijd open. Het is alsof Tantra je aanraadt om nooit zonder zaklantaarn de deur uit te gaan, opdat je je niet zou verliezen in de soms donkere sluiers van de vele illusies.

Door het ervaren en het beleven op alle vlakken (lichamelijk, psychisch, emotioneel, sensorieel en spiritueel) tracht Tantra terug bijeen te brengen wat aan de oppervlakte uit elkaar lijkt maar in werkelijkheid, in essentie, één is. Tantra nodigt je uit om je lichaam en geest terug te verenigen alsook je mannelijk en vrouwelijk aspect, of nog het licht en de duisternis in jezelf...

Tantra probeert alle vormen van verdeeldheid of separatie in je op te lossen, en door je helemaal IN het leven en haar vele tegenstellingen te storten, riskeer je, op een bepaald moment, je ware aard terug te ontmoeten! Deze zat sinds altijd geduldig op jou te wachten... ze gaf je alle tijd om via de vele ervaringen de weg naar haar, naar jou toe! terug te vinden, hier, in het meest intieme deel van jezelf, in de kern van je hart.

Tantra stelt je voor om dit spoor van jou te achterhalen, en dit door je te laten leiden en begeleiden door het leven zelf. Want alleen zij kan je terug de juiste richting insturen omdat alleen zij jou van binnenste buiten kent. Dit komt omdat er in werkelijkheid geen scheiding is tussen haar en jou. Jij bent haar en zij is jou. Elk gevoel van afsplitsing, separatie, eenzaamheid of vervreemding, hoe intens ook, komt voort uit oude schema's in je hoofd maar heeft geen enkele bestaanskracht in je hart.

Tantra probeert dus elk obstakel weg te halen tussen jou en het leven zodat de onscheidelijke band die er tussen jou en haar bestaat - gewoon omdat je er bent! - terug voelbaar en tastbaar wordt.

Tantra is dus een weg naar alliantie met het leven in plaats van naar oorlog en strijd...

Zo kan elke speler terug zijn plaats innemen in dit spannende levensspel en op dit grote speelterrein dat "de aarde" heet.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x