Tantrik Energy

Tantrik Energy

Tantrik Energy is een tantraschool in het verlengde van "École du Tantra" in Frankrijk. Alle activiteiten van Tantrik Energy liggen in lijn met de leer, de visie en de methodes van deze franse school. En doorheen alles loopt één rode draad, éénzelfde kernboodschap en dat is: "Open je hart!"

Deze simpele maar zeer krachtige boodschap is universeel en toegankelijk voor iedereen die het wenst en zich begeeft op de weg hier naartoe. Het behoort ook iedereen toe en hoe meer mensen zich hier naartoe in beweging zetten, hoe meer de liefde in deze wereld zich kan verspreiden en groeien. 

Want we doen dit allen samen. Niemand kan op zichzelf de wereld verbeteren of veranderen, hoe groot diens hart ook is! Daarvoor moeten we onze harten en krachten bij elkaar leggen. Tantrik Energy biedt dit als mogelijkheid aan, het biedt een kader waarbinnen we samen kunnen evolueren naar meer liefde, bewustheid, vrijheid en creativiteit.

Waaruit bestaat dit kader? De meest essentiële eigenschap ervan is dat er zoveel mogelijk ruimte wordt vrijgelaten voor de liefdesstroom die inherent is aan het leven zelf. Deze hangt als het ware in de lucht maar gaat zo vaak aan ons voorbij omdat we gevangen zitten in beperkte, geconditionneerde versies van onszelf die onze perceptie vervormen. We kijken niet meer naar de wereld vanuit ons hart dat alles als één geheel beschouwt maar eerder vanuit ons hoofd dat continu oordeelt en alles in stukjes opsplitst. Tantrik Energy stelt je dus voor om je via je eigen hart terug zoveel mogelijk te verbinden met deze liefdesstroom waardoor je perceptie en je beleving van het leven een transformatie kan ondergaan. Het is alsof je een bril afzet die gewoonlijk je zicht vertroebelt en versombert. Je krijgt dus een nieuwe kijk op jezelf en op wat je omringt! 

Het kader waarbinnen dit kan plaatsvinden bestaat uit 4 essentiële elementen:

  1. De tools
  2. De "savoir être" van de begeleiders
  3. Het mysterie
  4. Jij!

 1. De tools zijn veelvuldig maar wat ze kenmerkt is dat ze alle gericht zijn op ervaring en beleving. Je benadert de technieken dus niet verstandelijk, je ervaart zelf elke tool vanuit de verschillende leefwerelden in jezelf: fysiek, psychisch, emotioneel, energetisch en spiritueel.

De "onderwijzing" gebeurt dus rechtstreeks, zonder interferentie tussen de tools en jezelf. Zo voel je vanuit jezelf wat ze je wel dan niet bijbrengen. Niets wordt je dus opgelegd of op voorhand verkondigd. Het onderricht vindt via jezelf plaats, jij bent diegene die de tools kan inzetten en er (eventueel) alle vruchten van kan plukken.

2. De "savoir être" van de begeleiders is een andere troef binnen dit kader. De personen die verantwoordelijk zijn voor het verloop van lessen, stages of trajecten zijn ervaren “innerlijke reizigers”. Ze hebben allen reeds een zekere weg afgelopen, hun “kanaal” om de liefdesstroom van het leven op te vangen is hierdoor reeds goed vrijgemaakt waardoor er ruimte is om je te ontvangen in wie en hoe je bent en om je te omhullen met een goedaardige, compassievolle energie.

Maar ook dit kan je ervaren! Er zijn geen hoge school - diploma's die de kwaliteit van het werk bewijzen. Alle diploma's zijn natuurlijk welkom maar wat werkelijk op de voorgrond komt te staan is ervaring! Het parcours van elke begeleider gebeurt dus via deze weg, waardoor ze vrij goed kennen wat je kan verwachten of tegenkomen op deze weg naar jezelf toe. En tegelijkertijd is er ook voldoende nederigheid om te weten dat ieder zijn eigen weg, eigen ritme, eigen manier en eigen taal heeft om naar zichzelf toe te groeien. 

3. De belangrijkste gast binnen dit kader blijft het mysterie. Doorheen de tijden kreeg deze verschillende namen... God, Bron, Essentie, Energie, Kracht,... Zoveel namen en ook geen enkele die het werkelijk kan benoemen. In Tantra gebruiken we de naam "GURU" wat vrij vertaald kan worden als "die entiteit die overal en in alles aanwezig is en ons van de duisternis naar het licht kan brengen". Het gaat dus niet over een persoon of over een geloofsovertuiging die zou gelinkt zijn aan dogma’s… Het is iets dat in je zit en overal rondom je maar je moet het voelen om het te kunnen geloven. Dus ook de "Guru" kan je alleen maar ervaren, je kan het niet anders "bewijzen" dan door het zelf te beleven.

4. En last but not least, jij zelf, essentieel binnen dit kader. Elke persoon brengt immers haar stukje waarheid mee, haar parfum, haar kleur, haar apartheid, haar uniekheid, haar persoonlijkheid,… En deze subjectiviteit, wanneer die wordt geassocieerd met andere subjectiviteiten, wordt alsmaar groter en wijdser waardoor de grenzen ervan uitzetten en soms zelfs wegebben om plaats te maken voor iets dat ons allen verbindt in plaats van voornamelijk te leven vanuit onderscheid en verschil.

Dit kader is het canvas van alle activiteiten binnen Tantrik Energy. Het fungeert als een wit doek waarop we elke keer opnieuw een uniek tafereel schilderen die de uiting is van elkeen apart en van allen samen in het huidige moment. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x